czwartek, 28 listopada 2013

BELFAST TRIP.

Last week I had a chance to go to Belfast Titanic Museum for a one day trip with my college. I took me time to wonder if I really want to go, but I came to the conclusion that, why not. Terrified me a vision of wake up much earlier than usually, few hours on the bus to Belfast (I can sit still more than 3 hours quietly on the seat) and low temperature. But punctually at 8:45 we were standing if front of the college. Why that early if bus left at 9:30 ehh... I must confess that I didn't regret even for a second that I went for this trip. We spent the day in a really nice way, starting from Titanic Museum, which one is amazing. Very good and interesting experience, so I recommend. Really, if you ever will have a chance to go- don't hesitate- it's worth it! Later was waiting for us a trip around the city with hop- on and hop- off bus. Hmmm... kind of this trip when weather is terrible... not too good idea... However we could sat downstairs instead of upstairs, but what won't you do to have good pictures? You know, kind of sacriface. Also with girls we went to the Christmas Market. Great place, with typical Christmas things, ornaments, food from around the Europe, Colours, scents, music let us feel a Christmas and typically for it mood. Are you counting days till X-mas already as I am? (Actually it happens first time in my life this year, but I have a reason:)). In sum: another Irish city ticked- counted. Belfast has its charm, belongs to Northern Ireland, has a different currency than Dublin, the streets tell the story of the city.
P.S. Kisses for Marta and Ewelina for a nice day. 
W zeszłym tygodniu miałam okazję wybrać się do Belfastu do Muzeum Titanica wraz z grupą z collegu. Trochę czasu zastanawiałam się czy mi się chce jechać, ale w końcu doszłam do wniosku, że czemu by nie. Przerażała mnie wizja pobudki dużo wcześniej niż zazwyczaj, kilka godzin w busie do Belfastu (nie znoszę podróżować, nie umiem usiedzieć więcej niż 3 godziny spokojnie na siedzeniu) oraz niska temperatura. Ale punktualnie o 8:45 stawiłyśmy się z dziewczynami pod szkołą... I po co kazali nam być tak wcześnie, skoro bus wyruszał o 9:30... Przyznam szczerzę, że nie żałowałam ani przez sekundę tego, że pojechałam. Dzień spędziliśmy naprawdę bardzo przyjemnie, zaczynając od Muzeum, które jest rewelacyjne. Naprawdę ciekawe i dobre doświadczenie, także polecam, jeżeli kiedykolwiek będziecie mieć okazję je odwiedzić- nie wahajcie się- warto! Później czekała na nas wycieczka busem typu hop on- hop off dookoła Belfastu. Hmm... w taką pogodę to niekoniecznie był dobry pomysł... Chociaż w sumie zawsze mogłyśmy usiąść na dole, zamiast na górze, ale czego się nie robi, by mieć dobre zdjęcia. Wybrałyśmy się z dziewczynami również na Świąteczny Market. Świetne miejsce, z typowo świątecznymi rzeczami, ozdobami, jedzeniem z różnych zakątków Europy. Kolory, zapachy, muzyka wprowadzały już w typowo świąteczny nastrój. Czy Wy też w tym roku odliczacie dni do świąt tak jak ja? (Co prawda zdarza mi się to pierwszy raz w życiu, ale mam powód :)) Reasumując: kolejne Irlandzkie miasto odhaczone- zaliczone. Belfast ma swój urok, należy już do Irlandii Północnej, ma inną walutę niż Dublin, ulice opowiadają historię miasta.
Dzień zaliczam do jak najbardziej udanych.
P.S. Buziaki dla Marty i Eweliny za miły dzień.
Instagram
                        


Gallery 1: We start the Titanic story in Boomtown Belfast, walk through the famous Harland&Wolff shipyar gates and discover why 100 years ago, Belfast was the perfect location to build the biggest ship in the world.
Ekspozycja 1: Najlepsze lata Belfastu. Zwiedzanie rozpoczynamy od ekspozycji Boomtown Belfast. Można tutaj zobaczyć jak wyglądała sławna stocznia Harland&Wolff i dowiedzieć się, dlaczego 100 lat temu Belfast był idealnym miejscem do zbudowania największego statku na świecie.
Gallery 2: The Arrol Gantry and Shipyard Ride. Rise to the top of the Arrol Gantry and immerse yourself in the construction of Titanic as you take your seat and fly through the busy shipyard experiencing all the sights, smells and sounds.
Ekspozycja 2: Suwnica Arrol i wycieczka po stoczni. Wznosimy się na sam szczyt suwnicy Arrol, by dokładnie zbadać konstrucję Titanica i zwiedzić stocznię, czując przy tym zapachy i słysząc dźwięki.
Gallery 3: The Launch. Here we can see brought to life by innovative glazing, see Titanic as she would have looked. Also we can read lots of interesting informations about the ship and it's cruise.
Ekspozycja 3: Wodowanie. Tutaj można zobaczyć jak wyglądał zbudowany dzięki najnowocześniejszym ówczesnym technologiom Titanic. Można również przeczytać ciekawe informacje na temat statku oraz jego rejsu. 
Gallery 4: The Fit- Out. We can see what life was like on the board. Beautiful cabin, luxurious interiors and for comparison third-class cabins. Authentic taste of the unique engineering and superb craftmanship that made Titanic so special.
Ekspozycja 4: Wnętrze. Można zobaczyć jak wyglądało życie na pokładzie. Piękne kajuty, luksusowe wnętrza oraz dla porównania kajuty klasy trzeciej. Możemy przyjrzeć się wyjątkowej inżynierii i niezwykłemu rzemiosłu, które sprawiły, że Titanic stał się szczególnym statkiem.
Gallery 5: The Maiden Voyage. We meet the crew and passengers. 
Ekspozycja 5: Pierwsza podróz. Poznajemy załogę i pasażerów.
Gallery 6: The Sinking. At 23.40 on 14th April 1912 Titanic struck an iceberg and did not complete her journey. Relieve those final hours and this tragic element of Titanic's story through a dramatic sensory experience. 
Ekspozycja 6: Zatonięcie. O 23:40, 14 kwietnia 1912 roku Titanic uderzył w górę lodową, przez co nie ukończył podróży. Tutaj zobaczymy jak wyglądały jego ostatnie godziny, doświadczając wszystkiego własnymi zmysłami. 
Along the way, we come to the exhibition 7: Effects and exhibition 8: Myths and Legends, in which we learn more about the tragedy and the world's reaction to this incident.
Po drodze trafiamy na Ekspozycję 7: Skutki oraz Ekspozycję 8: Mity Legendy, w których dowiadujemy się więcej o tragedii oraz reakcji świata na to zdarzenie.
Gallery 9: Titanic Beneath. We take a journey to the bottom of the ocean and experince where professor Ballard famously discovered Titanic in 1985.
Ekspozycja 9: Titanic pod teatrem. Wyruszamy w podróż na dno oceanu, by zobaczyć miejsce, gdzie w 1985 roku profesor Ballard odkrył wrak Titanica.
View outside the museum. 
Widok na zewnatrz muzeum.
Those little cute things we could buy in Titanic Shop with souvenirs.
Te małe urocze rzeczy, które mogliśmy kupić w sklepie Titanica z pamiątkami.

Now time for a portion of photos from the city. 
A teraz czas na porcję zdjęć z miasta.
19.11.2013.

2 komentarze: